Certifieringar

cert 2004cert 2004
cert 2004
SS-EN ISO 14001:2004
cert 2008cert 2008
cert 2008
SS-EN ISO 9001:2008

Behörigheter

logo finallogo final
logo final
ID06ID06
ID06
SSGSSG
SSG

Miljöpolicy.

I vårat arbete verkar vi för att förebygga föroreningar och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.
Vårat miljöarbete omfattar såväl vårat eget som kundens.
Vi källsorterar och återvinner restmaterial i möjligaste mån.
I vårat praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
Vi arbetar med ständiga förbättringar för framtiden.