Östersjön behöver fortfarande vår hjälp

Under år 2020 har Telinekataja-koncernens proffs fått göra flera fantastiska sjöresor till Enskär och saneringsbygget vid dess fyr. Nu är fyren klar, men det vackra och unika Östersjön behöver fortfarande vår uppmärksamhet.

Vid ABAB vill vi delta i att trygga och skydda framtiden för Östersjön, vår planets yngsta hav. Vi kommer att donera våra julklappar för år 2020 till Sea Action Groups Leve Östersjön-julkampanj. Östersjön sammanknyter ju även Telinekataja-koncernens verksamhetsområde — Finland, Sverige, Estland och Ryssland.
 
Vi tackar våra kunder samt våra samarbetspartner och medarbetare för det gångna året. Stämningsfull jul, framgångsrikt nytt år och bättre år för Östersjön!

Vi på ABAB

En julklapp till Östersjön är en gåva till oss alla

Baltic Sea Action Groups mål är att återställa Östersjöns ekologiska balans. Östersjön kan räddas om vi klarar av att bromsa eutrofieringen och klimatförändringen samt bevara arternas mångfald. Genom att minska näringsämnesbelastningen från jordbruk och sjötransport bidrar vi till att skydda värdefulla naturobjekt under vattenytan.

Läs mer om Östersjön, som behöver skydd mot klimatförändringens effekter »